Skånska Lith. Aktiebolaget Malmö

organisation, LAO0069