Om Litografiska Museet.

Grudes Ateljé & Stentryckeri är ett specialmuseum för litografi med verkstad, utställningar och samlingar med litografiska stenar och litografiskt tryck. Vårt mål är att hålla kunskapen om det traditionella stentrycket vid liv. Museet ligger i vacker parknatur på Sundby Gård, i Huddinge utanför Stockholm.

Om Litografiska Museet och CollectiveAccess

På den här webbsidan använder vi CollectiveAccess, ett fritt verktyg för katalogisering och nätpublicering för museer, arkiv och digitala samlingar. Collective Access har en flerspr$

Projektet kunde genomföras tack vare bidrag från Huddinge kommun, Riksantikvarieämbetet (Kulturarvslyftet) och Jacob Wallenbergs stiftelse.

Copyright

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av BUS. Läs mer: bus.se

Försäljning

Vi förmedlar de bilder som är digitaliserade. Bilderna finns i hög upplösning och det pris vi tar 350 kr per bild omfattar även möjlighet till publicering.

 
Litografiska Museet
Sundby Gård
141 91 Hudding
info@litografiskamuseet.se
www.litografiskamuseet.se
+46 (0)7 746 90 91