Ksamsök

MUSEUM samling, ksamsok
Loading...
About
Objekt som är sökbara i K-samsök (och inte skyddade av upphovsrätt). K-samsök utvecklas och förvaltas av Riksantikvarieämbetet i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter samt webbtjänsten Europeana, som tillgängliggör europeiskt kulturarv. Sammanlagt innehåller K-samsök över sex miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige. Ambitionen är att innehållet i K-samsök ska kunna användas så fritt som möjligt. Se: http://www.kringla.nu/kringla/
Loading...