VÄLKOMMEN TILL LITOGRAFISKA MUSEETS DIGITALA ARKIV!

Litografiska Museets digitala arkiv innehåller litografier och annat tryck som har donerats till museet av tryckare, litografer eller andra personer med anknytning till litografi. Det mesta som finns i arkivet är så kallat vardagstryck, d v s reklamtryck, vykort, etiketter, brevhuvuden, kataloger och annat förgängligt material. Men i samlingarna finns även affischer, konstreproduktioner samt originallitografier som i de flesta fall är tryckta i Litografiska Museets verkstad.

Copyright

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av BUS. Läs mer: bus.se

Försäljning

Vi förmedlar de bilder som är digitaliserade och som inte är upphovsrättsligt skyddade. Bilderna finns i hög upplösning och det pris vi tar – 350 kr per bild – omfattar även möjlighet till publicering.

© 2014-2019 Litografiska Museet

Browse Featured Galleries