Göte Lindkvist Samling

MUSEUM samling, LATS002
Loading...
About
Göte Lindkvist var 1919 var lärling på WZ och senare anställd på Ivar Hæggströms Boktryckeri AB. 1979, i samband med Litografklubbens 50-årsjubileum, erhölls en donation av "Hästen" samt affischer av G.L. och en pärm med arbetsprover.
Related person
Göte Lindqvist (förening)
Loading...