Login/Register

Exhibition: Gömt och Glömt

Identifier: LAU0020
Exhibition title: Gömt och glömt - Litografiskt vardagstryck
Exhibition begin date: December 2 2012
Exhibition end date: August 15 2013
Description: Litografiska Museets utställning nr 20. Utställningen Gömt och Glömt är producerad av Litografiska Museet med bidrag från Riksantikvarieämbetet.