Login/Register

Print: Kälkbacken

Bookmark and Share
Identifier: LAT0670
Content - description: Barn åker kälke
Description: Reproduktion efter Björn Jonsons litografi "Kälkbacken" gjord i 300 ex för FiB:s Konstklubb. Varav ett ex finns på Nationalmuseum
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Reproduktioner
Dimensions: 45,0 cm,31,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)

Related collections

Karl Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)