Login/Register

Print: Strömsholmen i Norrköping år 1863

Bookmark and Share
Identifier: LAT0654
Content - description: Människor i park framför hus med servering.
Description: Reproduktion efter original ur Wibergska samlingen med benäget tillstånd av Norrköpings stadsbibliotek. Goodyear Gummi Fabriks Aktiebolag. Färgremsa med 4 färger
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Reproduktioner
Dimensions: 45,0 cm,52,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)

Related collections

Karl Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)