Login/Register

Print: Ett återseende. Efter en tafla af G. Naujok

Bookmark and Share
Identifier: LAT0612
Content - description: Två änglar förenar moder med sina barn
Description: Allers Familje-journal N:r 19, sid. 148
Content - concept: Religion
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Reproduktioner
Dimensions: 34,0 cm,47,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)
Gustav Naujok (konstnär)

Related collections

Karl Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)