Login/Register

Print: Skridskor, skidor

Bookmark and Share
Identifier: LAT0508
Content - description: Människor som åker skridskor med segel, skidor och kälke
Description: Pappark: 10 motiv återkommer 2 gånger. 5 skridsko med segel, 2 skidor, 2 släde. Baksida i svart: "Brefkort" med adresseringslinjer Le Moine & Malmeström, Konstförlag, Göteborg
Content - concept: Sport,Vinter
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Vykort
Dimensions: 48,0 cm,64,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)

Related collections

Ksamsök (is part of)
Karl Andersson Samling (is part of)