Login/Register

Print: Löjliga familjerna

Bookmark and Share
Identifier: LAT0506
Content - description: Karikatyrer på ark, åtta olika
Description: Åtta motiv på sju rader.
Content - concept: Lek/Spel
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Spelkort
Dimensions: 49,0 cm,65,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)

Related collections

Karl Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)