Login/Register

Print: Utan titel (12 fiskar)

Bookmark and Share
Identifier: LAT0291
Content - description: Fiskar, tolv olika arter med namn
Content - concept: Fisk
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Illustrationer
Dimensions: 15,0 cm,19,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)