Login/Register

Print: Bilägarnas inköpsförening

Bookmark and Share
Identifier: LAT0270
Content - description: Vedträ med tecknade bilar
Description: Bilägarnas Inköpsförening 1941
Content - concept: Resa,Organisation
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Dimensions: 15,0 cm,21,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)