Login/Register

Print: MFA Cocos

Bookmark and Share
Identifier: LAT0249
Content - description: Kokosfett. Tallrik med bakverk. 1 viktig ingrediens MFA cocos
Description: Signatur RuBe i höger topp Under blå ram står till vänster: Nr 511, till höger: Herssons
Content - concept: Hem/Hushåll
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Number of copies: 2
Dimensions: 21,0 cm,30,0 cm,-
Inscription: RuBe
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Ivar Häggströms Lito (trycktes av)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)