Login/Register

Print: A/B Oscar Ahrén "HelaSveriges varuhus" Stockholm

Bookmark and Share
Identifier: LAT0215
Content - description: Skidklädd flicka på bergstopp
Description: Katalog n:r 74, Hösten och vintern 1944-45
Content - concept: Konfektion,Företag,Oscar Ahrén
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Kataloger/sidor/omslag
Dimensions: 18,0 cm,26,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)