Login/Register

Print: Samla medicinalväxter

Bookmark and Share
Identifier: LAT0191
Content - description: Medicinalväxt. Illustration av Brakved.
Description: Utgiven av Medicinalstyrelsens materielnämnd. På dess uppdrag utarbetad av W. Bondeson
Content - concept: Litteratur,Medicin,Medicinalväxt
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Omslag
Dimensions: 15,0 cm,21,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Almqvist & Wiksells Boktryckeri (trycktes av)

Related collections

Ksamsök (is part of)
Göte Lindkvist Samling (is part of)