Login/Register

Print: Plansch

Bookmark and Share
Identifier: LAT0146
Description: Förmodligen plansch för Almanacka, med tom ruta längst ner för kalenderblad.
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Planscher
Number of copies: 1
Dimensions: 9,0 cm,13,0 cm,0,0 m,0,0 m,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related exhibition

Gömt och Glömt (was used in)

Related collections

Ksamsök (is part of)
Göte Lindkvist Samling (is part of)