Login/Register

Print: Den kolförande formationen (översiktskarta, Skåne)

Bookmark and Share
Identifier: LAT-CA2117
Content - description: Geologisk karta över Skåne.
Description: "Sveriges geologiska undersökning. Öfversigtkarta utvisande utbredningen af DEN KOLFÖRANDE FORMATIONEN och andra bildningar inom Skåne efter egna observationer och bästa tillgängliga källor sammandragen af Edvard Erdman 1872" Sveriges första litografiska fyrfärgstryck, utfört 1872 av litografen W Schlachter och kemisten GH Santesson vid firma Schlachter & Seedorff i Stockholm.
Content - concept: Karta
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Kartor
Colour: 4-färg
Number of copies: 1
Dimensions: 46,0 cm,56,0 cm,-
Object production date: 1872
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Schlachter & Seedorff (trycktes av)

Related collections

Ksamsök (is part of)