Login/Register

Print: Dardel, Fritz von, Phrénologie

Bookmark and Share
Identifier: LAT1369
Content - description: En läkare känner på en flickas huvud
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 23,0 cm,28,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Fritz von Dardel (konstnär)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)