Login/Register

Print: Tunnbindargesäller i Stockholm och bagargesäller i Karlskrona välkomster.

Bookmark and Share
Identifier: LAT1331
Content - description: Bägare med text. Skala omkring 1/3 storlek.
Description: Färgtryck, blad limmat på papper
Content - concept: Tunnbindare,Bagare
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Diplom
Dimensions: 26,0 cm,34,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Centraltryckeriet, A-B (trycktes av)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)