Login/Register

Print: Hattmakareämbetet i Stockholm välkomster.

Bookmark and Share
Identifier: LAT1330
Content - description: Bild av en dekorerad bärgare i metall. 1/3 av normal storlek.
Description: Blad limmat på papper
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Diplom
Dimensions: 26,0 cm,34,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Centraltryckeriet, A-B (trycktes av)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)