Login/Register

Print: Mörner, Hjalmar (Matlagning på gata)

Bookmark and Share
Identifier: LAT1328
Content - description: Familj som äter utomhus
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 50,0 cm,37,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Hjalmar Mörner (konstnär)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)