Login/Register

Print: Mörner, Hjalmar (Pianospelande sällskap)

Bookmark and Share
Identifier: LAT1325
Content - description: Satirisk målning av sällskap vid piano
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 49,0 cm,36,0 cm,-
Inscription: H. Mörner 1837
Object production date: 1837
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Hjalmar Mörner (konstnär)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)