Login/Register

Print: Mörner, Hjalmar (Munk vid bord med kvinnor)

Bookmark and Share
Identifier: LAT1324
Content - description: Familj och en munk vid bord
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Number of copies: 2
Dimensions: 49,0 cm,36,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Hjalmar Mörner (konstnär)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)