Login/Register

Print: Mörner, Hjalmar (Familj med barn)

Bookmark and Share
Identifier: LAT1323
Content - description: Kvinna och man med barn vid ett bord.
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 36,0 cm,49,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Hjalmar Mörner (konstnär)
Hans Andersson (donator / givare)

Related collections

Hans Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)