Login/Register

Print: Bada tallbarrsbad! Äkta tallbarrsolja. Alfr. Carlssons Enkas tallbarrsoljefabrik

Bookmark and Share
Identifier: LAT1305
Content - description: Etikett med text och bild på flaska, tallbarr och medaljer
Content - concept: Badolja
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Dimensions: 11,0 cm,14,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Arne Nordenlöw Samling (is part of)