Login/Register

Print: Lenitivo. Primera. Dep 16905

Bookmark and Share
Identifier: LAT1279
Content - description: Tryck med text och växt. Stämpel "Primera". Medaljer
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Dimensions: 20,0 cm,11,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Arne Nordenlöw Samling (is part of)