Login/Register

Print: C.Th.Rahm Koppar, Bleck, Smides, Plåtslageri

Bookmark and Share
Identifier: LAT1244
Content - description: Reklamkort med text och bild av affär (Mäster Samuelsgatan 11 Stockholm)
Content - concept: Metall,Mäster Samuelsgatan 11 Stockholm
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Dimensions: 14,0 cm,10,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Arne Nordenlöw Samling (is part of)