Login/Register

Print: Skämtteckningar, tidningsurklipp

Bookmark and Share
Identifier: LAT1193
Content - description: Fyra skämtteckningar. Bild 1: två män och en gris med människohuvud. Bild 2: Domare och en man. Bild 3: Människor som dansar. Bild 4: Grisslakt.
Description: Tidningsurklipp
Technique: Others
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Illustrationer
Dimensions: 20,0 cm,24,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Arne Nordenlöw Samling (is part of)