Login/Register

Print: Gravyrprov av Alfred Raap. Stockholm R.T.Ö. 537.

Bookmark and Share
Identifier: LAT1126
Content - description: Bilder av änglar, slott med sjö.
Description: Urklipp från ett större blad
Content - concept: Alfred Raap
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 24,0 cm,16,5 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related collections

Arne Nordenlöw Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)