Login/Register

Print: Brand- och Lifförsäkrings aktiebolaget Skåne i Malmö. No 439977

Bookmark and Share
Identifier: LAT1025
Content - description: Emblem med örn samt text
Description: Framsida efter vikning av blad. Offset från 1915. Numrering (No 439977) i boktryck.
Content - concept: Försäkringsbrev
Technique: Offset,Others
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Övrigt
Dimensions: 28,0 cm,45,0 cm,-
Extent: 2
Object production date: 1915
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Skånska Lith. Aktiebolaget Malmö (trycktes av)

Related collections

Ksamsök (is part of)