Login/Register

Print: Bankaktiebolaget Norra Sverige

Bookmark and Share
Identifier: LAT0962
Content - description: Bankväxel med olika emblem
Description: En undre del saknas med ytterligare tre firmamärken som kan ses på offsetpositiv. Fyra offsetpositiv finns.
Content - concept: Bankväxel
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Övrigt
Dimensions: 25,0 cm,25,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)