Login/Register

Print: Juletid

Bookmark and Share
Identifier: LAT0954
Content - description: Herdar, Maria och Josef med Jesusbarnet i krubban
Description: Omslag till jultidning
Content - concept: Jultidning
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Omslag
Dimensions: 24,0 cm,33,0 cm,-
Inscription: Kjellberg (?)
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)