Login/Register

Print: Vykort, provtryck)

Bookmark and Share
Identifier: LAT0933
Content - description: Delfärgtryck och slutligt tryck. Två olika religösa motiv.
Description: Vykort med storlek 14x9 monterade på tre kartongbitar.
Content - concept: Religion,Bibel
Technique: Photolitographics
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Vykort
Dimensions: 14,0 cm,9,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Ksamsök (is part of)
Göte Lindkvist Samling (is part of)