Login/Register

Print: Marknad

Bookmark and Share
Identifier: LAT0847
Content - description: Marknad med kor och hästar
Description: Text: Acke Åslund, Originallitografi
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Reproduktioner
Dimensions: 35,0 cm,26,0 cm,-
Inscription: A.Å. 1918
Object production date: circa 1918
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)