Login/Register

Print: Furstens livjägare

Bookmark and Share
Identifier: LAT0832
Content - description: Porträtt av äldre man
Description: Signerad Albert Engström Moskva 1928
Technique: Litographics,Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Konstblad
Dimensions: 33,0 cm,27,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)
Albert Engström (konstnär)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)