Login/Register

Print: Han skyndade nedför gångstigen

Bookmark and Share
Identifier: LAT0798
Content - description: Gris som springer med en väska i handen
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Illustrationer
Number of copies: 1
Dimensions: 17,0 cm,23,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)

Related objects