Login/Register

Print: Personlig särprägel på det egna hemmet med hjälp av Ljusne-Plywood

Bookmark and Share
Identifier: LAT0752
Content - description: Interiörbilder med klädsel av plywood
Content - concept: Hem/Hushåll
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Vardagstryck - Reklamtryck
Dimensions: 30,0 cm,21,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göte Lindkvist (donator / givare)

Related collections

Göte Lindkvist Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)