Login/Register

Print: Pieter Haxman: Brustna strängar

Bookmark and Share
Identifier: LAT0688
Content - description: Kvinna håller i luta. Skadat exemplar (trasigt i falsning)
Description: Premietafla till "Allers Familj-Journal". Särskild försäljning af denna konstbilaga är förbjuden." Reproducerad i Carl Allers Etablissements afdelning för kemitypi. Köpenhamn. På baksidan finns en dikt till motivet. Baksida tryckt hos Allers Familj-Journals tryckeri.
Content - concept: Konst
Technique: Offset
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Reproduktioner
Dimensions: 58,0 cm,38,0 cm,-
Extent: 2
Object production date: 1897
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Göran Lundin (donator / givare)
Allers (trycktes av)

Related collections

Karl Andersson Samling (is part of)
Ksamsök (is part of)