Login/Register

Print: Fiskar III: Torsk, Kolja, Vitling, Långa, Lake

Bookmark and Share
Identifier: LAT-CA2118
Content - description: Skolplansch (trasig) Torsk (1), Kolja (2), Långa (4) finns. Övriga (3 och 5) saknas.
Technique: Litographics
Objekt Tryck Typ: Bildtryck - Planscher
Number of copies: 1
Dimensions: 70,0 cm,100,0 cm,-
Right type: Creative Commons - Attribution-Share Alike

Related entities

Bengtssons Litografiska AB (trycktes av)

Related collections

Ksamsök (is part of)

Related objects