Login/Register

Individual (person): Nils Johan Olsson Blommér

Identifier: LAP0399
Vital Dates: 1816,-,1853,-
Person biographical note: Blommér inledde sin bana som målarlärling hos Magnus Körner i Lund och började 1839 på Konstakademien. 1847 fick han ett generöst stipendium och reste till Paris, där han kom att studera för den akademiske målaren Léon Cogniet. Blommér var naturmystiker och mycket påverkad av tidens strömningar. Nyromantikerna Geijer, Atterbom och Stagnelius liksom vurmen kring folkvisan hade ett stort inflytande på Blommérs måleri från hans parisiska horisont. Därifrån sände han hem ett flertal målningar kring älvtemat, till exempel Älvdansen (1850), influerade av den österrikiske målaren Moritz von Schwinds motiv från folktron. Blommér var förvissad om att naturen hade en inneboende själ, som symboliserades av dessa väsen och mytiska sagogestalter. Han gifte sig 1853 med konstnären Edla Gustava Jansson. En vecka efter vigseln avled Blommér i sviterna av en lunginflammation. Wikipedia