Login/Register

Individual (person): Göran Lundin

Identifier: LAP0136
Vital Dates: -,-
Person's occupation: donator
Person biographical note: Donator till Karl Andersson samling. G.L. är barnbarn till Karl Andersson.