Login/Register

Individual (person): Göte Lindkvist

Identifier: LAP0130
Vital Dates: December 26 1902,-,1980,-
Person's occupation: Litograf,Konstnär
Person biographical note: Litograf och konstnär. Född 26 dec 1902 i Göteborg. Död 1980 i Stockholm. Litografilärling på Wezäta i Göteborg 1917. Kvällskurser i litografi. Lärling hos Isacssons Boktryckeri & Litografiska Anstalt i Göteborg. 1928 litograf hos Ivar Haeggströms Boktryckeri A.-B., Gamla Brogatan 26. Stockholm. 1929 bildades Litografklubben med Göte Lindkvist som ordförande. I Litografklubbens jubileumsskrift (Litografklubben i Stockholm 1929-1979) berättar Göte Lindkvist om sitt yrkesliv som började hos Wezäta 1917: ”De utlärda litograferna var höga herrar på den tiden, en lärling fick inte säga du till dem, och mötte man någon av dem ute på stan, fick man lyfta på mössan. I övrigt fick man inte säga du till någon av de utlärda, vare sig de var tryckare eller övertryckare, möjligen till stensliparen vars yrke var det minst respekterade.” Inför 50-årsjubileet 1979 bildades en arbetsgrupp som hade till uppgift att sammanställa klubbens aktiviteter, där G.L. ingick. Sammanträden ägde rum i DN:s reproskola hos Svenska Dagbladet i Marieberg. Vi ett tillfälle hade G.L. med sig Hästen med alla del- och samfärgtryck som gåva till klubben. Hästen skulle ingå i klubbens samlingar som förvarades hos Grafiska Fackförbundet.

Related Collection

Göte Lindkvist Samling (is related to)