Login/Register

MUSEUM collection: Göte Lindkvist Samling

Identifier: LATS002
Description: Göte Lindkvist var 1919 var lärling på WZ och senare anställd på Ivar Hæggströms Boktryckeri AB. 1979, i samband med Litografklubbens 50-årsjubileum, erhölls en donation av "Hästen" samt affischer av G.L. och en pärm med arbetsprover.

Related Entity

Göte Lindkvist (is related to)